Näkymät navigointi

Tapahtuma Views Navigation

Tänään

RATKAISUJA TYÖVOIMAPULAAN MONIMUOTOISELLA REKRYTOINNILLA (organisaatiolle)

Rekrytoitko vain tuttua ja turvallista? Hyödynnä ihmisten erilaisuus - kokoa voittajajoukkue monimuotoisen rekrytoinnin keinoin. Monimuotoinen rekrytointi mahdollistaa kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet sekä työn hakemiseen että sen tekemiseen (design for all). Kun potentiaalisten hakijoiden joukko kasvaa, mahdollisuus sopivan tekijän löytämiseen paranee. Sinä, joka päätät yrityksesi rekrytoinneista, pohdi seuraavia kysymyksiä? Monimuotoisen rekrytoinnin hyödyt ovat kiistattomat. Tutkimusten mukaan...

2000€

TUNNISTA TYÖNTEKIJÖITTESI POTENTIAALI TYÖTYYLIANALYYSIN (WSA™)AVULLA

Tunnetko perin pohjin omat biologiset vahvuudet ja opitut ominaisuutesi? Entä sinä johtaja tai ensihenkilö, tunnetko henkilöstösi ja tiimien perimmäiset mieltymykset ja stressiä aiheuttavat tekijät? Miten työntekijöiden ikä ja eri taustat otetaan huomioon johtamisessa – ihmiset pitää tuntea, jotta heitä voi johtaa yksilöllisesti. Working Style Analysis (WSA™) auttaa tuomaan näkyväksi henkilöstön, ja tiimien vahvuudet ja potentiaalin,...

300€

TYÖN MUOTOILUN RATKO-MENETELMÄ -VERKKOKOULUTUS

Työnmuotoilulla ja tarkoituksenmukaisella työnjaolla varmistetaan, että henkilöstöä on riittävästi, työhyvinvointi on hyvällä tasolla ja työt sujuvat tehokkaasti. Oivana apuna toimii Ratko-menetelmä, joka lähestyy tehtäviä ja toimenkuvia mutkattomasti, konkreettisesti ja työntekijöiden näkökulmasta. Apua soten haasteisiin Henkilöstötarve sote-alalla on ja tulee olemaan suuri. Ratkaisuja työllisyysalueiden haasteisiin TYÖNAIKA toteuttaa Ratko-koulutukset yhteistyössä Vamlas-säätiön kanssa.

850€

RATKAISUJA TYÖVOIMAPULAAN MONIMUOTOISELLA REKRYTOINNILLA (avoin koulutus)

Yhdessä kohti monimuotoisempaa työelämää Kaikki alkaa rekrytoinnin suunnittelusta. Ota suunnitteluun mukaan työntekijöitä, he tuntevat työpaikan kulttuuriin ja tehtävät parhaiten. Hyödynnä työyhteisöä koko rekrytointiprosessin ajan. Työtehtävän analysointi auttaa hahmottamaan yksittäiset tehtävät ja luokittelemaan niiden vaativuuden, jolloin hakuilmoituksen ja haastattelukysymysten laatiminen helpottuu. Monimuotoinen rekrytointi mahdollistaa kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet sekä työn hakemiseen että sen tekemiseen (design for...

500€

TYÖLLISYYDEN HAASTEET RATKAISTAAN RATKO-MENETELMÄLLÄ

Työvoimapula on todellinen haaste, joka vaivaa tällä hetkellä kuntia, hyvinvointialueita, kuin yrityksiäkin. Hyvinvointialueiden johtajista ja päättäjistä jopa 86% kokee, ettei avoimiin työpaikkoihin ole saatavilla riittävästi päteviä hakijoita. Tämä koskee erityisesti terveydenhuollon- ja hoiva-alan palveluiden ammattilaisia. Työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille ja työllisyysalueille vuonna 2025. Olisiko tässä yksi ratkaisu myös työvoimapulaan? Lisätään työllisyysasiantuntijoiden ja työnantajien osaamista mm. työn...

850€

TYÖKYVYN, OSAAMISEN JA MOTIVAATION KARTOITUS ASIAKAS- JA TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTI

Miten saada työnhakija-asiakas motivoitumaan ja huomaamaan, että tuomaan esille omaa osaamistaan työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta? Palveluohjaus - ensin kohtaaminen, sitten palvelu. Asiakas nähdään kykenevänä yksilönä. Työkykyä, osaamista ja motivaatiota lähdetään arvioimaan työn sisällön, vaativuuden ja itsearvioinnin kautta(koettu työkyky ja työkyky työtehtävään). Sen avulla työnhakija voi arvioida osaamistaan ja kiinnostustaan, sekä onko työssä osa-alueita, joista selviää hyvin...

300€

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN IMBA ARVIOINTIVÄLINEEN VERKKOKOULUTUS (avoin)

IMBA soveltuu laajasti lähes kaikille arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille. Voit työskennellä esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluissa, valmennuksessa, ammatillisen kuntoutuksen puolella, työterveyshuollossa tai työturvallisuuden -ja henkilöstöhallinnon parissa. Osa- ja täsmätyökykyisyys koskettaa nykyään jokaista toimialaa ja ammattiryhmää. IMBA – työkyvyn arviointimenetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työn fyysisiä vaativuustekijöitä suhteessa henkilön fyysiseen kykyyn. IMBAn määreisiin kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, nostaminen,...

TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ -KOULUTUS

Työskenteletkö työllistymisen edistämisen palveluissa? Teetkö yhteistyötä työnantajien kanssa? Olet IPS-valmentaja, työvalmentaja, työhönvalmentaja, uravalmentaja, yksilövalmentaja, omavalmentaja, opettaja, lehtori tai vastaava. Edistät asiakkaittesi työllistymistä tai ammatilliseen koulutukseen pääsemistä. Jos vastasit kyllä, niin tämä koulutus on juuri sinun tarpeisiisi. Olen vuosien aikana kerännyt työnantajilta lähes 30 kohdan listan asioista, jotka estävät heitä palkkaamasta osa- tai täsmätyökykyisiä henkilöitä. Kun...

250€

TYÖN MUOTOILUN RATKO-MENETELMÄN LÄHIKOULUTUS -HELSINKI

Ratko-menetelmän käyttäjäkoulutuksessa opit työn muotoilun perusperiaatteita ja erilaisia tapoja, joita voit käyttää mm. työnantajayhteistyössä, että asiakastyössä sekä oman organisaation sisäisissä kokouksissa ja kehittämisen välineenä. Menetelmää voi hyödyntää mm. rekrytoinneissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa. Ratkaisuja työn muotoilun Ratko-menetelmällä Ratko-menetelmä tarjoaa ketterän tavan työn organisointiin ja muotoiluun. Sen avulla työyhteisö järjestää tehtäviä uudella, aiempaa mielekkäämmällä...

890€

PSYKOSOSIAALISTEN TYÖELÄMÄTAITOJEN JA VAATEIDEN VERKKOKOULUTUS

Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja, mm. ihmissuhde-, sosiaalisia-, ongelmantarkaisu-, sopeutumistaitoja, kyky arvioida itseä ja muita, unohtamatta akateemisia taitoja työstä riippuen. Näitä ja monia muita taitoja ja työssä tarvittavia tekijöitä tarkastellaan Melba-arviointivälineellä. Työturvallisuuslainkin (1.6.2023) uudistuksen myötä työnantajan tulee tunnistaa kuhunkin työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät. Tähän tarkoitukseen Melba sopii mitä parhaiten. Työnantaja pohtii, mitkä tekijät ovat kussakin työssä...