Palvelumuotoilu – palvelut tarpeiden mukaisiksi

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka tavoitteena on saada aikaan sekä kohderyhmän että palveluntarjoajan kannalta tarkoituksenmukaisia, helposti saavutettavia ja helppokäyttöisiä palveluita.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu kuntien työllisyyspalveluille

Työllistymisen edistämisen palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Onnistuminen edellyttää alueen työllisyystoimijoiden, yritysten ja muiden työllistävien organisaatioiden yhteistyötä sekä työpaikkojen ja työllistymistä tukevien palveluiden ja vaihtoehtojen tarjoamista niitä tarvitseville. Sekä toiminnan että viestinnän on oltava selkeää ja johdonmukaista. Tässä suunnittelutyössä olen mielelläni mukana!

Palvelumuotoilu välityömarkkinatoimijoille

Työllisyyden hoidon ja niitä tukevien välityömarkkinatoimijoiden ja hankkeiden tarjoamia palveluita tulee kehittää siten, että ne vastaavat aidosti työmarkkinoiden yleisiin vaatimuksiin – vain näin edistetään oikeasti työllisyyttä. Kun palvelut on räätälöity työmarkkinoiden tarpeisiin, työnhakijat saavat työllistymiseen tarvitsemansa tiedot ja taidot ja työnantajat tarvitsemansa työntekijät. Tunnen kentän ja toimijat kuin omat taskuni. Anna minun auttaa tarpeiden määrittelyssä ja palveluiden räätälöimisessä!

Pauli Leinonen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää!

Ota yhteyttä Tutustu pauliin