Työnmuotoilu – toimivat työnkuvat kaikille

Työnmuotoilun tavoitteena on, että jokaisen työntekijän toimenkuva on selkeä ja tarkoituksenmukainen. Tämä lisää sekä työtyytyväisyyttä että työn tehokkuutta.

Tehoa, työhyvinvointia ja työllistymistä Ratkolla (pdf)

Työnmuotoilu

Työnmuotoilun työpajat

Miten tekemistä saadaan järkeistettyä, kun osa töistä tahtoo jäädä jatkuvasti kiireellisempien asioiden jalkoihin? Entä miten toimitaan, jos työntekijän työkyky muuttuu? Ratko-menetelmä tarjoaa ketterän tavan työn organisointiin ja muotoiluun. Sen avulla työyhteisö miettii ohjatusti ja strukturoidusti, miten tehtäviä voidaan järjestää uudella, aikaisempaa mielekkäämmällä tavalla. Kun toimenkuvat selkiytyvät, jokainen työntekijä voi keskittyä ydintehtäväänsä.

Työnmuotoilun työpajat Ratkolla (pdf)

Työnmuotoilu työn vaativuuden ja kuormittavuuden perusteella

Onko joissakin työtehtävissä keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja tai työstä suoriutumiseen liittyviä haasteita? Voisiko osasyy työnhakijoiden ja osaavien tekijöiden niukkuuteen löytyä turhan korkeista tai kaikenkattavista valintakriteereistä? Työnmuotoilun apuna voidaan käyttää myös työn fyysistä ja psykososiaalista vaativuutta ja kuormittavuutta arvioivia menetelmiä.

IMBA ja Melba -arviointimenetelmät (pdf)

Pauli Leinonen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää!

Ota yhteyttä Tutustu pauliin