Työhyvinvointi – tukea ihmisten johtamiseen

Työhyvinvointi vaikuttaa tutkitusti suoraan työn tuottavuuteen. Hyvällä johtamisella ja työjärjestelyillä vähennetään työntekijöiden psyykkistä kuormitusta, ylläpidetään työkykyä, parannetaan työssä jaksamista ja pidennetään työuria. Pahoinvointi näkyy sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja sitoutumattomuutena – ja se jos mikä maksaa.

Työpahoinvointi tulee kalliiksi (pdf)

Työhyvinvointi

Henkilöstön kehittäminen – tutustu tiimeihin ja ihmisiin

Miten työntekijäsi ja tiimisi voivat? Miten työtä (lähi-, etä- ja hybridityö) johdetaan, kuka sitä johtaa, vai johtaako sitä kukaan? Kun esihenkilöt osaavat työnsä ja tuntevat työntekijänsä, ja kun henkilöstö saa keskittyä olennaiseen ja kehittää osaamistaan, tekeminen on sekä motivoivaa että tuloksellista.

Työtyylianalyysi (WSA) johtamisen ja henkilöstön kehittämisen apuna (pdf)

Tunnetko perin pohjin omat biologiset vahvuudet ja opitut ominaisuutesi? Entä henkilöstön ja tiimien perimmäiset mieltymykset ja stressiä aiheuttavat tekijät? Miten työntekijöiden ikä ja eri taustat otetaan huomioon johtamisessa – ihmiset pitää tuntea, jotta heitä voi johtaa yksilöllisesti. Working Style Analysis (WSA™) auttaa tuomaan näkyviksi ja siten helpommin työstettäviksi sekä henkilöstön että tiimien vahvuudet ja potentiaalin.

WSA:n tarjoaman tiedon avulla päästään täsmäkehittämään niin yksittäisten työntekijöiden kuin tiimien toimintatapoja. Miten tämä tapahtuu – se selviää oivalluksellisilla ja inspiroivilla kehittämispäivillä!

Työn vaativuuden arvioinnit – työ ja tekijä samalle viivalle

Työn vaativuuden ja kuormittavuuden arviointimenetelmillä arvioidaan työn vaativuutta sekä fyysisestä että psykososiaalisesta näkökulmasta. Menetelmät ottavat huomioon työolosuhteet, työympäristön, työturvallisuuden ja työn järjestelyt. Tuloksia voidaan verrata työnhakijan tai -tekijän kykyihin ja osaamiseen. Tämä helpottaa sekä rekrytointia että työn muokkaamista tekijän työkyvyn ja osaamisen mukaan.

Työhyvinvointia ja työtehoa IMBA ja Melba arvioinneilla (pdf)

Mitkä ovat työn keskeiset psyykkiset kuormitustekijät? Mikä aiheuttaa eniten stressiä, ahdistusta, masennusta ja uupumusta? Kun tunnistamme kuhunkin työtehtävään liittyvät haasteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, sopivien osaajien rekrytoiminen ja työssä jaksamisen tukeminen helpottuu.

Työntekijän kyvyt ylittävä fyysinen kuormittavuus voi aiheuttaa esimerkiksi lihas- ja nivelkipuja ja hermostoperäisiä ongelmia. Haitallista kuormitusta voi aiheuttaa myös muun muassa kaasut, pölyt, lika, kosteus tai homeelle altistumisen pelko tai turvattomuuden tunne vaarallisessa työssä ja työympäristössä. IMBAn avulla päästään käsiksi näihin kuormitustekijöihin. Tämä helpottaa työntekijöiden hakemista, palkkaamista ja sitouttamista.

IMBA ja Melba arviointimenetelmät (pdf)

Pauli Leinonen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää!

Ota yhteyttä Tutustu pauliin