Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

TUNNISTA TYÖNTEKIJÖITTESI POTENTIAALI TYÖTYYLIANALYYSIN (WSA™)AVULLA

01/06 @ 08:00 31/12 @ 17:00

Tunnetko perin pohjin omat biologiset vahvuudet ja opitut ominaisuutesi? Entä sinä johtaja tai ensihenkilö, tunnetko henkilöstösi ja tiimien perimmäiset mieltymykset ja stressiä aiheuttavat tekijät? Miten työntekijöiden ikä ja eri taustat otetaan huomioon johtamisessa – ihmiset pitää tuntea, jotta heitä voi johtaa yksilöllisesti. Working Style Analysis (WSA™) auttaa tuomaan näkyväksi henkilöstön, ja tiimien vahvuudet ja potentiaalin, että stressiä aiheuttavat tekijät.

Yksi tarvitsee asiasta kokonaiskuvan ja taas toinen haluaa tietää yksityiskohdat. Sen jälkeen toinen heistä on jo työn touhussa ja taas toinen tarvitsee aikaa pohtia ja sisäistää asiaa esimerkiksi lukemalla. Tässä voi jo tulla ”yhteentörmäys” ja väärinymmärryksiä työpaikalla kahden ihmisen välillä kun työskentelytavat on aivan erilaisia.

Yksi on visuaalinen, toinen auditiivinen ja kolmas kinesteettinen oppija. Esimerkiksi uuden tiedon omaksuminen on tavallista vaikeampaa stressaantuneena. Mitä paremmin tunnistamme omat vahvat aistikanavat, niin sen paremmin selviämme työssämme erilaisista tilanteista, jossa otamme vastaan uutta tietoa tai olemme kuormittuneita.

Yksi haluaa tehdä työtä paikoillaan, toimistomaisessa työympäristössä, kirkkaassa valaistuksessa, aamun varhaisilla tunneilla ja mielellään vielä viileässä ja hiljaisessa työympäristössä ja taas toinen tarvitsee liikkua enemmän ja on parhaimmillaan iltapäivällä, vapaamuotoisessa työympäristössä ja hämärässä valaistuksessa jne.

Reagoimme esihenkilöihimme eri tavoin. Jotkut työntekijät ovat itsenäisiä ja haluavat työskennellä itsenäisesti, toiset kaipaavat esihenkilöltään enemmän ohjausta ja tukea. Esihenkilön onkin tärkeää ymmärtää työntekijöitään ja tarjota heille juuri sellaista tukea, jota he eri tilanteissa tarvitsevat. Toiset haluavat tehdä itsenäisesti ja taas toiset vertaisten kanssa, ja osalle ryhmässä työskentely voi olla hyvinkin kuormittavaa.

Näitä jo monia muita asioita käsitellään henkilökohtaisessa, että tiimien työtyylianalyyseissä.

Tiimianalyysi on erinomainen työkalu tiimeille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja parantaa tuloksiaan. Analyysin avulla tunnistetaan tiimin vahvuudet, heikkoudet ja joustavuudet. Tiimianalyysi on erinomainen väline myös lähi- ja etäjohtamiseen sekä esihenkilötyöhön.

Tiimianalyysin avulla voidaan:

  • kehittää ongelmanratkaisutaitoja
  • tehostaa yhteistä ajanhallintaa
  • löytää keinoja keskittyä olennaiseen
  • kehittää keskinäistä vuorovaikutusta
  • toteuttaa tehokkaampia ja tuottavampia palavereja myös etänä
  • parantaa motivaatiota
  • lisätä tiimin joustavuutta ja yhteistyötä
  • vähentää stressiä
  • löytää tiimiin sopivia jäseniä

Lisätietoja työtyylianalyysistä tästä linkistä.

300€ henkilökohtainen työtyylianalyysi

TYÖNAIKA OY