Luo työpaikka, jossa kaikki kukoistavat: panosta yksilöiden ja tiimien työhyvinvointiin ja johtamiseen!

Monesti ajatellaan, että työkykyjohtamisen voi ulkoistaa työterveyshuollon ja HR:n tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja järkevää. Kyse on yhteistyöstä, jossa jokaisella osapuolella on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Yleisesti ajatellaan, että työkyky liittyy pelkästään fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Todellisuudessa työkyky rakentuu: terveydestä, osaamisesta ja motivaatiosta.

Työhyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti organisaation toimintatapa ja kulttuuri, jotka heijastuvat suurelta osin johtamistavasta. Johtaminen näkyy työyhteisön toimintatavoissa, työn organisoinnissa sekä yksilön henkilökohtaisissa ominaisuuksissa ja voimavaroissa.  

Työnantajan ja johdon on huolehdittava siitä, että työpaikat ovat turvallisia ja terveellisiä, ja että työntekijöillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan. Kun johtamisessa tehdään asiat oikein, niin se auttaa yrityksiä parantamaan tuottavuutta, vähentämään kustannuksia ja lisäämään työhyvinvointia.

Työn muuttuvassa ympäristössä lisääntynyt työn monipaikkaisuus ja työyhteisön monimuotoisuus asettavat uusia haasteita johtamiselle ja varsinkin etäjohtamiselle.  Johtamisen on oltava joustavaa ja kyettävä huomioimaan erilaiset työskentely-ympäristöt sekä työntekijöiden moninaiset tarpeet ja taustat.

Tärkeässä roolissa on henkilöstön tunteminen ja sen osallistaminen. Se tukee organisaation yhteishenkeä ja luo perustan kestävälle kehitykselle sekä asiakastyytyväisyydelle, että työntekijöiden hyvinvoinnille.

Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden mahdollisuuksia olla oma itsensä työelämässä, kehittyä työssään ja saada hyödyntää omaa potentiaalia.

Yksilöllisten työntekijöiden ominaisuuksien tunnistaminen on siis keskeinen osa johtamista ja osallistamista päivittäisessä työssä ja kehittämisessä. Ymmärtäessään työntekijöidensä vahvuudet, taidot, motivaation ja kuormitustekijät, johto kykenee tehokkaammin sovittamaan tehtävät ja vastuut yksilöiden ainutlaatuisiin kykyihin ja tarpeisiin.

Tämä henkilökohtainen lähestymistapa parantaa työntekijöiden sitoutumista, tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä. Lisäksi se auttaa luomaan ympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee olevansa arvostettu ja kokee panoksensa merkitykselliseksi kollegoille ja organisaatiolle.

Työkykyjohtaminen arjessa luo terveen ja tuottavan työilmapiirin, jossa työntekijät voivat kukoistaa ja antaa parastaan.

Tustustu Työtyylianalyysi (Working Style Analysis, WSA™). Tämä investointi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti kun panostetaan yksilölliseen ja tiimien hyvinvointiin.

Lisätietoja tästä linkistä Working Style Analysis, WSA™

Pauli Leinonen
yrittäjä 
TYÖNAIKA OY