Pauli Leinonen tietokoneen ääressä.

Työnantajat tarvitsevat tukea täsmätyökykyisten työllistämisessä!

Yrityksistä lähes 40 prosentilla on hankaluuksia löytää työvoimaa, ja joka neljännellä tämä on kasvun este. Samalla kymmenet tuhannet vammaiset, osa- ja täsmätyökykyiset ja työhaluiset hakevat ja haluavat töitä, mutta eivät sijoitu työelämään.

Keinoja on, joilla täsmätyökykyisten työllistymistä voidaan edistää, mutta niitä ei välttämättä tunneta tai osata hyödyntää.

Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen edellyttää eri alojen ammattilaisten osaamista, yhteisiä työkaluja, joustavia ja riskittömiä ratkaisuja sekä taloudellisesti kannattavia palveluita. Näitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työkokeilu ja työhönvalmennus.

Tutkitusti toimiva mutta toistaiseksi vähän käytetty ratkaisu on työn muotoilu. Se toimii sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa, että jo työssä olevien työkykyratkaisuissa.

Työn muotoilu eroaa esimerkiksi työn räätälöinnistä kokonaisvaltaisuudellaan. Siinä missä räätälöinnissä muokataan yksittäisen henkilön toimenkuvaa, työn muotoilussa tarkastellaan ja muokataan koko työyhteisön tehtäviä ja työnjakoa. Tässä prosessissa ovat mukana kaikki työyhteisön jäsenet. 

Moni työnantaja kokee osatyökykyisen tekijän palkkaamisen riskiksi. Kokemusta monimuotoisesta rekrytoinnista on vähän tai ei ollenkaan.

Selviääkö osatyökykyinen tekijä tehtävistään? Löytyykö hänelle sopivia tehtäviä? Joutuvatko muut tekemään hänen työnsä? Tarvitseeko henkilö apua myös muissa kuin työhön liittyvissä asioissa? Miten osatyökykyisen työllistäminen vaikuttaa työyhteisöön? Näihin kysymyksiin työnantajan on saatava vastauksia ja tarvitsemaansa tukea.

Työn muotoilulla parannetaan osallisuutta, motivaatiota, työhyvinvointia ja tehokkuutta. Sen avulla rakennetaan monenlaisille tekijöille sopivia työtehtäviä ja helpotetaan jo töissä olevien työkuormaa. Samalla edistetään vammaisten, osatyökykyisten tai muuten toimintarajoitteisten henkilöiden sekä kieli-, kulttuuri- ja muiden vähemmistöjen työllistymistä.

Työn muotoilun avulla yritykseen voidaan rakentaa esimerkiksi aloitustehtävät, joiden avulla rekrytointikynnystä ja osaamisvaatimuksia saadaan madallettua. Kun työntekijä on päässyt sisään näihin tehtäviin ja uuteen työyhteisöönsä, hän voi alkaa perehtyä vaativampiinkin tehtäviin.  

Kun työnantajat oivaltavat työn muotoilun mahdollisuudet, potentiaalisten työnhakijoiden joukko kasvaa merkittävästi. Samalla mahdollisuus löytää täsmäosaaja mitä erilaisimpiin tehtäviin paranee. Tässä kuviossa voittavat kaikki osapuolet.

TYÖNAIKA OY palvelut ja koulutukset tästä linkistä.

Pauli Leinonen
yrittäjä 
TYÖNAIKA OY